Զամբյուղ
×
Զամբյուղը դատարկ է
Վերադառնալ խանութ

Օգտագործման պայմաններ

Օգտագործման պայմանները

Սույն Օգտագործման պայմանները վերաբերում են ձեր կողմից այս կայքի օգտագործմանը:
Կայքից օգտվելու կանոններ, կանոնների ընդունում և վերանայում. Եթե գնորդը ստացման պահին ապրանքը
վնասված է հայտնաբերում, 14 օրվա ընթացքում կարող է առաքումով հետ վերադարձնել:
Այցելելով այս կայք՝ Դուք համաձայնում եք սույն Օգտագործման պայմաններին: «Գիգա Ֆարմ» ՍՊԸ-ն իրեն
իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի թարմացնել օգտագործման այս պայմանները: Քանի որ այս կանոնների
նոր տարբերակը կկիրառվի ձեր կողմից այս կայքի օգտագործման համար, Դուք պետք է ժամանակ առ ժամանակ
այցելեք այս էջը՝ ծանոթանալու այդ ժամանակ գործող Օգտագործման պայմաններին:
Պայմաններ: Այս կայքի արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է Գիգա Ֆարմ ՍՊԸ Շոլասսի
ապրանքանիշի կողմից միայն տեղեկատվական նպատակներով ։
Ապրանքային նշաններ / սեփականության իրավունքները. Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան նշված է, պետք
է ենթադրել, որ սույն կայքում նշված բոլոր ապրանքների անվանումները, անկախ նրանից, թե դրանք պատկերված են
մեծատառեռով կամ ուղեկցվում են ֆիրմային խորհրդանիշով, հանդիսանում են «Գիգա Ֆարմ» ՍՊԸ Շոլասսի
բրենդի ապրանքային նշանները։
 Տեղեկատվությունը, որը դուք տրամադրում եք մեզ: Բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնց վրա տարածվում
է մեր գաղտնիության քաղաքականությունը, այն ամենը, ինչ դուք ուղարկում եք կայք, կդիտարկվի որպես ոչ գաղտնի
տեղեկություններ ։ Այն ամենը, ինչ դուք ուղարկում եք, կարող է օգտագործվել ցանկացած նպատակով և դառնում է
«Գիգա Ֆարմ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը: Բացի այդ, «Գիգա Ֆարմ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի օգտագործել
ցանկացած գաղափար, որը դուք ուղարկում եք կայք, առանց ձեռնարկության մոտ փոխհատուցում վճարելու
պարտավորության առաջացման: